Humaniorakrim

 

Morgenbladet anbefaler Bøker, artikler og nettsteder vi liker. 

 

Gunnar F. Klinge: Alma Mater Vigmostad & Bjørke, 2017.

 

Årets påskekrim hos anbefalingsredaksjonen ble av forlaget solgt inn som «den første norske romanen
fra akademia skrevet fra et administrativt ståsted». Hvem kan si nei til et slikt innsalg?


Ingrediensene er partert lik i fryser, sliten detektiv og en dyp og vedvarende krise i humaniora som følge av tellekanter og strukturreform. Det var riktignok noe krevendeå holde styr på intrigen da det dro seg til mot slutten.


Men stort pluss for å gjøre et Senter for fremragende forskning til et senter for drap og økonomisk kriminalitet.
 

Anmeldelser

Morgenbladets anbefalingsredaksjon,
MORGENBLADET NR. 15, APRIL 2017

 

© 2019 Gunnar F. Klinge